Ny detaljplan godkänd

I april 2024 blev en detaljplan som Jernhusen väntat länge på äntligen godkänd. Med den på plats kan fler delar av Centralstaden Göteborg nu bli verklighet.   

Visionsbild av Tomorrow för Jernhusen
Volymskiss över detaljplanen norr om centralstationen. Skapad av Tomorrow för Jernhusen.

Ny detaljplan godkänd – viktig milstolpe för framtiden

I april 2024 blev en detaljplan som Jernhusen väntat länge på äntligen godkänd. Med den på plats kan fler delar av Centralstaden Göteborg nu bli verklighet.    
— Området runt centralstationen har sedan många år tillbaka varit dåligt utnyttjat och vi står nu redo att bidra till både Göteborgs och hela regionens utveckling, säger Caroline Ahrnens Martin, Regionchef Projektutveckling Göteborg på Jernhusen.       
Centralstaden Göteborg är en katalysator för ett framtida Göteborg som knyter ihop regionen och ger fler möjlighet att bo och arbeta hållbart nära tåget.    
Caroline Ahrnens Martin fortsätter:    
— Jernhusens viktigaste uppgift är att bidra till att fler kan välja tåget. Spårbunden trafik är det mest kapacitetsstarka trafikslaget vi har. När fler bor och jobbar nära stationen möjliggörs för fler att resa enkelt och hållbart. Den nu godkända detaljplanen ger oss möjlighet att fortsätta den utvecklingen.   
Den nya detaljplanen möjliggör för sex nya byggnader på det bästa kollektiva läget som regionen har. Planområdet är helt integrerat i stationsområdet och kommer även att inrymma vissa stationsfunktioner. Målet är att bidra med innehåll för en blandad stad med en mix av kontor, hotell, butiker, bostäder och kultur i den del av regionen där flest människor rör sig.    
Jernhusens arbete med området runt den befintliga centralstationen är en pusselbit i Göteborgs stads ”Vision Älvstaden” - Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Där är centralenområdet utpekat som ett outnyttjat område med stor potential. Ambitionen är att Centralstaden i Göteborg ska bli en tydlig ingång till staden, en utvecklad entré till kollektivtrafiken och en attraktiv mötespunkt för hela regionen. Jernhusen och Göteborgs stad jobbar nu vidare med utvecklingen av centralenområdet.