Mer stad att upptäcka mitt i Göteborg

En levande stad, är en stad som expanderar och förändras. Göteborg har alltid varit en knutpunkt där resandet och människor gett puls till stadslivet. I ett växande Göteborg ska Centralstaden bidra med mer än bättre reselösningar. ​Här vill vi möta framtiden, ge plats för nya idéer och skapa en självklar mötesplats i en ny stationsnära stadsdel.

decorative image

Göteborgsregionen

Göteborgs rika historia med handel, sjöfart och infrastruktur har inte bara resulterat i ett starkt näringsliv och en storstad. Här föddes en innovationsådra och stadskultur som skapat den stad vi idag känner till och älskar.

Idag är Göteborg en nationell tillväxtmotor. Näringslivet och industrin som pulserar i regionen stärker hela landet.

Centralstadens utveckling skapar nya kvarter och platser för människor och företag att mötas. Stadsrum och kreativa kluster nära kollektiva hubbar. Här kan vi öka regionens tillväxt och innovationskraft på ett hållbart sätt.

decorative image

©Edvin Johansson

I centrum av kollektivt resande

Kraven på framtidens samhällen är höga. Det ökar både trycket på järnvägskapaciteten och kollektivtrafiken i regionen. Ett Göteborg som växer kräver bättre lösningar där vi vill bidra till att staden omvandlas på ett hållbart sätt. Därför utvecklas Centralstaden långsiktigt med utgångspunkt i Centralstationen och kollektivtrafikens naturliga flöden.

Vi vill göra regionen större och tar den närmre. Skapa mer liv och rörelse på en tillgänglig plats för alla som vill utveckla, upptäcka och driva framtidens näringsliv.

decorative image
decorative image

Ett nytt stadsrum som driver Göteborg framåt

Centralstationen och området runt omkring har en unik plats i staden. Här ska vi skapa mer stad att upptäcka, mitt i Göteborg.

Med skandinaviska uttryck i innovativa miljöer ska ett nytt stadsrum formas. Resande och företagande kommer tillsammans med boende och besökare att bidra till en händelserik och inspirerande del av Göteborg.

decorative image
Mer liv och rörelse skapas på en plats tillgänglig för alla.

Stationsnära stadsutveckling

Jernhusen är specialiserade på fastigheter nära järnvägen. Vi bidrar till att öka det kollektiva resandet och transporter med tåg. En viktig del i det arbetet är att utveckla och bygga stationsnära stadsdelar som människor vill vistas i.

Centralstaden visar hur vi tar ett helhetsgrepp om stationsområden. Där vi utvecklar stad nära infrastrukturen, i samverkan med olika aktörer som driver samhällsutvecklingen framåt. Det ger oss förutsättningarna att skapa nya stadsrum med arbetsplatser och bostäder på bekvämt promenadavstånd till tåget.

Mer om Jernhusens stationsnära stadsutveckling
decorative image