Nya stationshuset

Stationer är viktiga byggnader och de byggs sällan. De är platser för alla och ger oss ofta det första intrycket av en stad. Nya Stationshuset är Centralstationens och Centralstadens välkomnande norra entré. Det är en för stadslivet identitetsbärande byggnad med en klassisk gestaltning i modern tappning med fasad i återbrukat tegel, stor rymd i stationshall och tydliga entréer i flera väderstreck. I dess övre plan finns helt unika kontor som samspelar med stationshallen nedanför.

©Reiulf Ramstad Arkitekter ©Reiulf Ramstad Arkitekter

kontraster som berikar

Det nya stationshuset är en livlig plats, med caféer, restauranger och butiker och människor som kommer och går. Här har man staden som influens och granne. Resenärer fyller byggnaden med liv och rörelse i en miljö för möten, handel och inspiration. I de övre våningarna finns nära 8000 kvm kontor.

Västlänkens centrala uppgång mynnar i huset. Och det betyder en alldeles särskild tillgänglighet i form av en egen pendeltågstation med omedelbar närhet till fjärrtåg, spårvagnar och bussar. Detta är ett helt unikt värde.

Train Station Gothenburg - Passage
decorative image

Här finns ett fåtal unika kontor. Det gör att man känner sig privilegierad.

Kontorslokalerna i stationshuset har en unik karaktär tack vare samspelet med stationen och den puls som bara finns att känna där. Dessutom genom husets tidlösa och respektfulla arkitektur med kvaliteter som högt i tak, stora fönster, valv och bågar.

©Reiulf Ramstad Arkitekter

Från kontorsplanen kan man blicka ut över stationshallens liv och rörelse såväl som mot den framväxande staden. Kontorslokalerna är utformade för långsiktig hållbarhet i material och funktion. Husets träpelare och bjälklag framhävs och stöds av ytterligare träelement. Undertaksmiljön drar blicken uppåt mot den alldeles unika rymden.

Ovan myllret, trafiken, människorna och bruset pågår lugnet. En takpromenad ger nya vyer över Göteborg. Tänk dig att strosa runt och samla energi här med kollegor och en kopp kaffe.

I det nya stationshuset blir det upp mot 700 arbetsplatser.

©Reiulf Ramstad Arkitekter

Med fokus på hållbarhet och ett minimerat klimatavtryck

Att göra ett så lågt klimatavtryck som möjligt är självklart för oss. Därför har vi valt Breeam Outstanding som certifiering, som bara ett tiotal andra byggnader i Sverige lever upp till idag.

Vi arbetar aktivt för att minimera och optimera material i fasad och stomme, vilka är de byggdelar som påverkar klimatavtrycket allra mest. Exempelvis utförs fasaden med återbrukat tegel som både uppvaktar den befintliga centralstationens uttryck och andas modern skandinavisk design. Stationshusets stomme och bjälklag är till största delen av trä.

©Reiulf Ramstad Arkitekter

Vi väljer klimatförbättrad betong, återbrukat stål och såklart andra klimatsmarta material i så stor omfattning som möjligt.

Vi stärker den biologiska mångfalden i Centralstaden med utformningen av takmiljön på stationshuset. Här skapas vistelseytor för kontorshyresgästerna men också en miljö som lockar insekter och fåglar hit - Biotoptak, ängsblommor, träd, buskar, perennplanteringar, insektshotell och olika typer av fågelholkar är exempel på vad som finns i stationshusets takmiljö.

Vi riktar oss särskilt till er företag som värderar hållbarhet högt och vill vara en del av stadens utveckling. Följ med oss på resan!

Intresseanmälan

Vill du veta mer om stationshuset? Hör av dig till oss!

Anmäl intresse (maria.oijer@jernhusen.se)
©Reiulf Ramstad Arkitekter

©Reiulf Ramstad Arkitekter