Centralstaden vid Göteborgs Centralstation

Göteborg växer och regionen utvecklas historiskt snabbt. Som en del i det skapar Jernhusen mer stationsnära stad med utgångspunkt i Centralstationen. Här ska Centralstaden växa fram. Den omfattande utvecklingen ska vända området från att vara en baksida i staden till att fyllas med nya levande kvarter. Målet är att skapa en trygg, tillgänglig och attraktiv plats som binder samman det kollektiva navet i centrum med ett pulserande stadsliv.

decorative image

Centralstaden

Centralstaden skapar nya kvarter med omedelbar närhet till Centralstationen och kollektivtrafikens flöden. Här skapas mer stationsnära stad att upptäcka, mitt i Göteborg. För att fler ska kunna resa, arbeta och leva hållbart i hela Västsverige.

Utvecklingen är en del av vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Läs mer om Centralstaden Göteborg
©Reiulf Ramstad Arkitekter©Reiulf Ramstad Arkitekter
decorative image©Krook & Tjäder

Nya stationshuset

Centralstaden och den befintliga Centralstationen får ett tillskott i form av det Nya Stationshuset, signerat Reiulf Ramstad Arkitekter. Gestaltningen är i klassisk stil där tegel, tydliga entréer i flera väderstreck och en modern stationshall.

På cirka 15 000 kvm kommer bottenplan och stationshall att fyllas med blandade verksamheter där stationshusets rymd också ger plats för kontorsytor högre upp.

Läs mer om nya stationshuset
©Reiulf Ramstad Arkitekter ©Reiulf Ramstad Arkitekter
decorative image

Projekten

Park central

Park Central är ett kontorshus med tydlig karaktär. Med tidlös arkitektur, framtidsorienterad utformning och tillgång till ett brett utbud av service blir huset en naturlig entré till Centralstadens nya stadsrum.

Arkitekterna Krook & Tjäder står bakom förslaget till byggnaden som utvecklas i ett gemensamt bolag av Jernhusen och NCC. Det är en stor fastighet som omfattar stationsuppgång och kontorsytor om drygt 40 000 kvadratmeter.

Läs mer om Park Central
©Krook & Tjäder ©Krook & Tjäder
decorative image©Krook & Tjäder