CENTRALSTADEN VID GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Göteborg växer och regionen utvecklas historiskt snabbt. Med tågtrafiken i centrum bidrar Jernhusen till den utvecklingen och skapar Centralstaden, en ny stadsdel där det kollektiva navet runt Centralstationen blandas med ett pulserande stadsliv. För att fler ska kunna resa, arbeta och leva hållbart i hela Västsverige.

Kollektivtrafiknära stadsliv
Stationsnära stadsutveckling
©Reiulf Ramstad Arkitekter

Summerat om Centralstaden

Centralstaden och de nya kvarteren som skapas med omedelbar närhet till Centralstationen och kollektivtrafikens flöden delas upp i två etapper:

Etapp 1: Först byggs två hus ovanför Västlänken, direkt ovanpå tunnelkonstruktionen. Det är det nya stationshuset Göteborg Grand Central som blir den största uppgången för Västlänken stations Centralen och som kopplas ihop med Nils Ericsons bussterminal och den befintliga centralstationen. Det andra är det fristående kontorshuset Park Central som byggs intill nya Bergslagsparken. Båda husen innehåller kontor såväl som stationsfunktioner och levande bottenvåningar.

Etapp 2: Efter det tillkommer upp till sex nya byggnader innehållande en mix av kontor, hotell, butiker, bostäder, kultur och stationsfunktioner som integreras i Göteborgs stationsområde. Planerad bruttoarea för byggnationen är ca 140 000 kvm.

Jag vill veta mer
3D - Centralstaden Göteborg
Visionsbild av Tomorrow för Jernhusen
Visionsskisser Tomorrow