Nya miljöer och möjligheter

Centralstaden i Göteborg börjar snart att ta form. Först ut är Park Central och Nya Stationshuset, som båda byggs ovan Västlänkens station Centralen. När tågtrafiken början rulla under mark ska husen stå redo att ta emot det nya flödet av resenärer. Under 2027 kommer de första hyresgästerna att flytta in. Utvecklingen syftar till att främja det kollektiva resandet och ska göra det möjligt för fler att resa, leva och arbeta hållbart i en stationsnära miljö.

decorative image

Process

Jernhusen har unik erfarenhet av stora utvecklingsprojekt nära infrastrukturens framväxt. Park Central och Nya Stationshusets konstruktion och byggnation är noga projekterat och planerat för att fungera tillsammans med Västlänkens tunnelkonstruktion.

Stadsutvecklingsprojekt spänner över många år och innebär komplexa processer. När det tar lång tid kan det upplevas som att lite händer, men det är i själva verket tvärtom. Sedan detaljplanearbetet inleddes 2013 har mycket hänt där utvecklingen av platsen växer i takt i med staden.

decorative image

Byggstart

Jernhusens mål är att skapa en trygg, tillgängling och attraktiv stations- och stadsmiljö. Den första detlajplanen, som innehåller Park Central och Nya Stationshuset, vann laga kraft under 2021. Samtidigt pågår detaljplaneprocess för området norr om Centralstationen.

Byggstart för Park Central och Nya Stationshuset planeras till 2024 med målet att de första hyresgästerna tas emot i början av 2027. Samtidigt som området fortsätter att utvecklas.

decorative imagedecorative image