100% återbrukat tegel, 96% klimatbesparing

Att vi väljer återbrukat tegel är kostnadsneutralt för projektet, jämfört med om man valt att satsa på nyproducerat. Den största anledningen till att vi väljer återbrukat tegel är vinsten ur hållbarhetsperspektiv.

©Reiulf Ramstad Arkitekter
Nya stationshuset med 100% återbrukat tegel

100% återbrukat tegel

Att vi väljer återbrukat tegel är kostnadsneutralt för projektet, jämfört med om vi valt att sats på nyproducerat tegel av bättre kvalité. Den största anledningen till att vi väljer återbrukat tegel är vinsten ur klimatpåverkansperspektiv.
Det återbrukade teglet testas och genomgår en kvalitetskontroll, teglet blir CE-godkänt för nyproduktion och med samma garantier som nyproducerat fasadtegel. Det återbrukade teglet ger ca 96% minskade koldioxidutsläpp jämfört med om vi hade använt nytillverkat tegel (Källa: Tegelleverantören)
En annan anledning till att väljer återbrukat tegel är att vi tycker det är väldigt snyggt. Fasaden känns lite mer levande och med mer variation än vid nyproducerat då tegelstenarna är mer lika varandra. Det kommer gå åt strax över 8 000 kvm tegel.
Vi kommer berätta mer om våra hållbarhetssatsningar, och även berätta mer om det återbrukade teglet lite längre fram så håll utkik.